Temišvar,Trg ujedinjenja, Trg pobede i Trg slobode, putovanja

Prošetka do Temišvara, 23.04.2016

Temišvar, grad sa prostranim trgovima, Trg ujedinjenja, Trg pobede i Trg slobode.

Grad, koji je prvi u Evropi imao tramvaj koji su vukli konje, i drugi grad posle Njujorka u svetu koji je dobio elektičnu uličnu rasvetu. Od tih svetiljki sačuvane su dve.

Kroz grad potiče reka Begej.

Temišvar 2016
Temišvar 2016
Temišvar 2016
Temišvar 2016
Temišvar 2016
Temišvar 2016
Temišvar 2016